Kayseri Adaklık Koyun ve Kuzu

Kayseri Adaklık Koyun

Kayseride adaklık kurban (koyun,kuzu) ihtiyacınıza yönelik temin hizmeti vermekteyiz. Sivas yaylalarında kendi yetiştirdiğimiz sağlıklı küçükbaş hayvanlarımız, uygun fiyat avantajı ile adak kurbanı olmaya hazırlardır.


Kayseri Adaklık Fiyatları

Kayseride adaklık küçükbaş kurban (koyun ve kuzu) fiyatı 400 TL dir. Kurbanlıklarımızı dilerseniz görerek ve beğenerek seçebilirsiniz. Adaklık kurbanlıklarımızı hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 0 533 542 90 58

Hangi Hayvanlar Kurbanlık OLMAZ!

  • Bir veya iki gözü kör,
  • Kemiğinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal,
  • Kulak veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş veya kopmuş, boynuzunun çoğu kırılmış,
  • Memesi kurumuş veya memelerinden birisi sütten kesilmiş olan koyun-keçi ile, ikisi sütten kesilmiş sığır-deve kurbanlık olamaz.

Kurbanlık Hayvanlarda Aranan Şartlar

Kurbanlık Hayvanda Aranan Şartlar
  • Kurban edilecek hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.
  • Koyun ve keçinin bir yıllığı kurban edilir. Ancak altı ayını doldurmuş olan kuzu annesinden ayırdedilemeyecek kadar gösterişli ve semiz ise kurban edilebilir.
  • Sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşında olanı kurban edilir.
  • Bu konuda ulemadan bazıları şöyle bir genel kaide koymuşlardır: "Hayvandan tam olarak, güzelce istifadeye mani olan her kusur kurbana manidir." Kusur bu durumda değilse kurbana mani değildir. Kurbana mani olan bu kusurlar zengin içindir. Zengin, kurban edeceği hayvanı bu kusurlardan biri bulunduğu halde satın alırsa veya satın aldıktan sonra bu kusurlardan birisi meydana gelirse bu hayvanlar kurban edilemez. Fakir için ise her hâlükârda kesmek câizdir (Serahsî, a.g.e., XII, 15-18; Kâsânî, a.g.e., V, 75-77; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 297-299; Damad, a.g.e., II, 519-520).

Adak Kurbanı Kimlere Verilmez

Adak kurbanı anne, baba, nine, dede ve ötesine ve evlât, torun ve aşağısına verilmez. Eğer verilmişse, veya verilme düşünülüyorsa parasal karşılığı fakire verilir. Bununla beraber Adak Kurban Eti kardeşe, kardeş çocuklarına ve ast veya üst olmayan (amca, dayı, teyze, hala ve çocuklarına) yakın akrabalara verilebilir.