2011 kurbanlık kuzular

Kurban Sürecimiz Nasıl İşleyecek?

1 - Kurbanlıklarımız Kurban Bayramı'ndan 3-7 gün önce Talas Hayvan Pazarına* çıkartılacaktır.
2 - Kurbanlarını bayramın 1. gününden önce alan müşterilerimizin kurbanları işaretlenecektir.
3 - Bayramın 1. günü kesim yerlerinde kasap hizmeti verilecektir.

* Talas Hayvan Pazarı Adres: Halef Hoca Mezarlığı Yanı, Total Benzinlik Arkası, ATM Market Karşısı Anayurt / Talas / Kayseri

Hangi Hayvanlar Kurbanlık OLMAZ!

  • Bir veya iki gözü kör,
  • Kemiğinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal,
  • Kulak veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş veya kopmuş, boynuzunun çoğu kırılmış,
  • Memesi kurumuş veya memelerinden birisi sütten kesilmiş olan koyun-keçi ile, ikisi sütten kesilmiş sığır-deve kurbanlık olamaz.

Kurbanlık Hayvanlarda Aranan Şartlar

Kurbanlık Hayvanda Aranan Şartlar
  • Kurban edilecek hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.
  • Koyun ve keçinin bir yıllığı kurban edilir. Ancak altı ayını doldurmuş olan kuzu annesinden ayırdedilemeyecek kadar gösterişli ve semiz ise kurban edilebilir.
  • Sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşında olanı kurban edilir.
  • Bu konuda ulemadan bazıları şöyle bir genel kaide koymuşlardır: "Hayvandan tam olarak, güzelce istifadeye mani olan her kusur kurbana manidir." Kusur bu durumda değilse kurbana mani değildir. Kurbana mani olan bu kusurlar zengin içindir. Zengin, kurban edeceği hayvanı bu kusurlardan biri bulunduğu halde satın alırsa veya satın aldıktan sonra bu kusurlardan birisi meydana gelirse bu hayvanlar kurban edilemez. Fakir için ise her hâlükârda kesmek câizdir (Serahsî, a.g.e., XII, 15-18; Kâsânî, a.g.e., V, 75-77; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 297-299; Damad, a.g.e., II, 519-520).

Kurbanda Niyetin Önemi

Yaptığımız her işte ve ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de niyetin önemli bir yeri vardır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor:
"Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız (yani Allah'a olan samimi saygınız) O'na ulaşır. Allah, onları bu şekilde size boyun eğdirdi ki, size (onları emriniz altına alma) yol(unu) gösterdiği için Allah'ın büyüklüğünü haykırınız. Yaptıkları işleri güzel yapanları ve iyilikte bulunanları müjdele." (Hac, 22/37)

Bu ayetlerde "kesilen kurbanlık hayvanların et ve kanlarının değil bu kesimi yapan müslümanın niyet, takva ve bağlılığının Allah'a ulaşacağı bildirilmiştir. Esasen kurbanı diğer hayvan kesimlerinden ayıran da budur. Niyette aslolan kalbin niyetidir, dil ile açıkça söylenmesi gerekmez." (İlmihal II, TDV, s.8)


Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için dört şart aranır:
1. Müslüman olmak.
2. Akıllı ve buluğa ermiş olmak.
3. Yolcu olmamak, yani mukim olmak.
4. Belirli bir mali güce sahip bulunmak.
Dinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesine bir engel yoktur.


Kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin ölçüsü, zekatta ve fıtır sadakasında aranan zenginlik ölçüsüyle aynı olup kişinin borçları ve asli ihtiyaçları dışında 20 miskal (85gr.) -Başka bir görüşe göre ise 80.18gr.- altına, ya da buna denk bir paraya veya mala sahip olmasıdır." ( İlmihal II, TDV, s.4-5)